11-сета Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2023 г.

Дата:

Снимка на събитие 11-сета Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2023 г.

11-сета Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2023 г. - начало 10,30 часа
Местоположение :

Професионална гимназия "Атанас Дамянов" гр. Николаево

Организатори:

ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево

За контакти:

ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево