Кметове на кметства

Щилиян Велинов Велинов - Кмет на кметство Нова махала

Кметство

Нова махала

Щилиян Велинов Велинов

Кмет на кметство Нова махала

Неделчо Радославов Миланов - Кмет на кметство Едрево

Кметство

Едрево

Неделчо Радославов Миланов

Кмет на кметство Едрево

Красимир Генчев Малов - Кмет на кметство Елхово

Кметство

Елхово

Красимир Генчев Малов

Кмет на кметство Елхово