ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

№ по ред Вид на обекта Наименование на обекта Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта Удължено работно време/час...
Прочети
№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за...
Прочети
  №  1 2 3 4 5 6 7 8   Вид  и описание на имота АОС № и дата...
Прочети