Търгове и конкурси

І.  На основание Заповед № РД-01-224 / 03.09.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Общинска администрация Николаево обявява публични търгове...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. На основание Заповед № РД-01-55/...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.   На основание Заповед №...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-67/ 01.04.2019 г. На основание Заповед № РД-01-67...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 329 / 26.11.2018 г.   На основание...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 282 / 11.10.2018 г.   На основание...
Прочети
  О Б Я В Л Е Н И Е   по Заповед № 220 / 06.11.2017г.   На основание...
Прочети
Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 146 / 01.08.2016 г.   I. На...
Прочети
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 79 / 25.04.2016 г.   I. На...
Прочети