Спорт

През 2005 година в двора на Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево бе завършено строителството на голяма Спортна зала. На разгърната площ от 935 кв. м., на две нива са разположени спортни игрища, тенис зала, фитнес съоръжения, душове, съблекални, складова база - всичко, което е необходимо както за учебния процес, така и за задоволяване на интересите и потребностите в областта на различните видове спорт. В съседство със залата е и реконструираната волейболна площадка.  Двата обекта образуват модерна спортна база.

Град Николаево разполага и със стадион.