Архив на обществените поръчки до 15.04.2016г. - ЗА 2014 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Усъвършенстване на структурата...
Прочети