Решения

Препис-извлечения от Решения на Общински съвет Николаево, взети на заседание, проведено на 30.07.2020 г., по Протокол № 11---------------------------------------------РЕШЕНИЕ№ 125Взето на...
Прочети
Препис-извлечения от Решения на Общинсски съвет Николаево, взети на заседание по протокол № 10, проведено на 30.06.2020 г.---------------------------------------------РЕШЕНИЕ№ 118Взето на...
Прочети