Решения

РЕШЕНИЕ№ 3Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.11.2023 г. с Протокол № 2 ОТНОСНО: Предложение за избор...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 1 Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 07.11.2023 г. с Протокол №1  ОТНОСНО: Избор на временна...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 492Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с Протокол № 55 ОТНОСНО: Приемане на окончателен...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 487Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с Протокол № 54 ОТНОСНО: Предложение на Председателя на...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 474Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.07.2023 г. с Протокол № 53 ОТНОСНО: Предложение на Председателя...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 468Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.06.2023 г. с Протокол № 52 ОТНОСНО: провеждане при дистанционна...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 464Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.05.2023 г. с Протокол № 51 ОТНОСНО: Поощряване на наш...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 452Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50  ОТНОСНО: Изменение на Наредба...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 445Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49 ОТНОСНО: Удостояване с най-високото...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 436Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48 ОТНОСНО: Предоставяне на пасища,...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 427Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47 ОТНОСНО: Приемане на Календарен...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 421Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46  ОТНОСНО: изменение на Правилник...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 411Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45  ОТНОСНО: Провеждане на извънредно...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 398Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44  ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 387Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43              ОТНОСНО: Изменение на Решение...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 380Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42             ОТНОСНО: Поправка на явна...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 379Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 10.08.2022 г. с Протокол № 41             ОТНОСНО: Трансформиране от целевата...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 372Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40             ОТНОСНО: Включване на ОУ...
Прочети