Решения

РЕШЕНИЕ№ 464Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.05.2023 г. с Протокол № 51 ОТНОСНО: Поощряване на наш...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 452Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.04.2023 г. с Протокол № 50  ОТНОСНО: Изменение на Наредба...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 445Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49 ОТНОСНО: Удостояване с най-високото...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 436Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48 ОТНОСНО: Предоставяне на пасища,...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 427Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.01.2023 г. с Протокол № 47 ОТНОСНО: Приемане на Календарен...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 421Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46  ОТНОСНО: изменение на Правилник...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 411Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.11.2022 г. с Протокол № 45  ОТНОСНО: Провеждане на извънредно...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 398Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с Протокол № 44  ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 387Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с Протокол № 43              ОТНОСНО: Изменение на Решение...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 380Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42             ОТНОСНО: Поправка на явна...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 379Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 10.08.2022 г. с Протокол № 41             ОТНОСНО: Трансформиране от целевата...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 372Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40             ОТНОСНО: Включване на ОУ...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 360Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39 ОТНОСНО: Приемане на инвестиции...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 349Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.05.2022 г. с Протокол № 38 ОТНОСНО: Удължаване на срока...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 348Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 18.05.2022 г. с Протокол № 37 ОТНОСНО: Определяне на представител...
Прочети
РЕШЕНИЕ № 336 Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с Протокол № 36   ОТНОСНО: Приемане...
Прочети
РЕШЕНИЕ№ 326Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35 ОТНОСНО: Определяне представител на...
Прочети
 РЕШЕНИЕ№ 319Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 24.02.2022 г. с Протокол № 34ОТНОСНО: Отчет за дейността на...
Прочети