нормативни документи

Всички публикации


  ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО за периода 2017 – 2020 година   I.                   ВЪВЕДЕНИЕ       ...
Прочети
Общ устройствен план на община Николаево - предварителен и окончателен поект.
Прочети
Заповеди на кмета на Община Николаево, касаещи обществеността. 
Прочети
В този раздел присъстват различни краткосрочни и дългосрочни програми и отчети на Община Николаево
Прочети