Заседания на ОбС / Дневен ред

Изх. № 05-00-247/ 28.11.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от...
Прочети
Изх. № 05-00-220 / 15.11.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
Изх. № 05-00-190 / 18.09.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
Изх. № 05-00-168 / 24.08.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
Изх. № 05-00-146 / 20.07.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
Изх. № 05-00-125 / 22.06.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1...
Прочети
Изх. № 05-00-103 / 19.05.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1...
Прочети
Изх. № 05-00-85/20.04.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-54/22.03.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-37/16.02.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-19/20.01.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-297/14.12.2022  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-279/16.11.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и...
Прочети
Изх. № 05-00-254/19.10.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-227/21.09.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-203/18.08.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и...
Прочети
Изх. № 05-00-189/05.08.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-180/19.07.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети