Заседания на ОбС / Дневен ред

Изх. № 05-00-54/22.03.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-37/16.02.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-19/20.01.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-297/14.12.2022  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-279/16.11.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и...
Прочети
Изх. № 05-00-254/19.10.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-227/21.09.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-203/18.08.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и...
Прочети
Изх. № 05-00-189/05.08.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-180/19.07.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-154/21.06.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-118/17.05.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
 Изх. № 05-00-104/11.05.2022 г.   П О К А Н А   На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-84/11.04.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-64/22.03.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-34/17.02.2022  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-15/20.01.2022  г.                                          П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети
Изх. № 05-00-278/10.12.2021  г.                                        П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА,...
Прочети