Комисии

Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

 Председател: Борис Иванов Колев

1.     Кремена Петрова Костова - член

2.     Иван Димитров Иванов - член

3.     Петя Илиева Станева - член

4.      Анелия Николаева Динева- член

 

Комисия по устройство на територията, пътна селищна мрежа, транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти.

  Председател: Румен Белчев Илиев

1.     Иван Димитров Иванов - член

2.     Методи Пейчев Стоянов - член

3.      Щилиян Велинов Велинов- член

4.      Христо Нейков Христов- член

 

Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

 Председател: Николай Веселинов Петров

1.     Кремена Петрова Костова - член

2.    Борис Иванов Колев - член

3.     Анелия Николаева Динева - член

4.     Петя Илиева Станева - член

 

Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинският съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и местна нормативна уредба.

 Председател: Кремена Петрова Костова

1.     Методи Пейчев Стоянов - член

2.      Румен Белчев Илиев- член

3.     Ахмед Смаилов Мерджанов - член

4.      Иван Минчев Кънев- член