Местни данъци и такси

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ   Законно основание: Чл. 14 от Закона за местни данъци и...
Прочети
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ Законно основание: Чл.14, ал. 4, т. 2...
Прочети
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ   Законно основание Чл. 32 от Закона за местни данъци...
Прочети
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ   Законно основание Чл. 54 от Закона за местни данъци...
Прочети
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61Н ОТ ЗМДТ   Законно основание Чл. 61н от Закона за местни данъци и...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – 1998 На основание...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК – 2014 На основание на: Закон за местните данъци и такси...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ – 2071 На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 110,...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО – 2091 На основание на: Закон за местните данъци и...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ – 2124 На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – 2131 На основание на: Закон за местните данъци...
Прочети
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА – 2126 На основание на: Закон за местните данъци и...
Прочети
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – 2834 На основание на: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ – 2393 На основание на: Приложение 2 от Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ – 2395 На основание на: Приложение 2 от Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – 2396 На основание на: Приложение 2 от...
Прочети