Заместник-кметове

Снимка на Иван Любомиров Павлов

Иван Любомиров Павлов

Заместник-кмет "Финанси и общински дейности"

 • Адрес
  Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, стая № 9, етаж 3
 • Телефон

Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно възложените му функции и отговаря за:

 • 01. Финанси и икономически дейности;
 • 02. Архитектура, строителство и териториално развитие;
 • 03. Собственост и общински предприятия;
 • 04. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с местно значение;
 • 05. Инвестиционна политика;
 • 06. Образование, култура, здравеопазване.

Снимка на Стайко Василев Петков

Стайко Василев Петков

Заместник-кмет "Административно и техническо обслужване"

 • Адрес
  Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, стая № 2, етаж 3
 • Телефон

Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно възложените му функции и отговаря за:

 • 1. Охрана и сигурност;
 • 2. Социални дейности и програми за заетост;
 • 3. Домашен социален патронаж;
 • 4. Пожарна безопасност;
 • 5. Комунални дейности и благоустройство, включително сметосъбиране и сметоизвозване;
 • 6. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.