Контакти

Общинска администрация

гр. Николаево, п.код 6190
ул. Георги Бенковски № 9
тел: 04330 2040
e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Център за административно обслужване

гр. Николаево, п. код 6190
ул. Георги Бенковски № 11
тел. 043302085
e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Общински съвет

гр. Николаево, п. код 6190
ул. Георги Бенковски № 9
тел. 04330 / 2040 вътр. 30
е- mail: obsavet@nikolaevo.net

Свържете се с нас