Състав

 

Списък на общинските съветници:

1. Юсеин Юсеинов Юсменов

2. Асен Александров Асенов

3. Ахмед Смаилов Мерджанов

4. Захари Колев Захариев

5. Иван Атанасов Иванов

6. Иван Минчев Кънев

7. Косьо Христов Косев

8. Кремена Петрова Костова

9. Мюмюн Мюмюн Джелил 

10. Румяна Димитрова Чергеланова

11. Станчо Неделчев Кисьов

12. Стефан Светлев Атанасов

13. Христо Нейков Христов