Състав

 

Списък на общинските съветници:

1. Христо Нейков Христов

2. Ахмед Смаилов Мерджанов

3. Захари Колев Захариев

4. Иван Атанасов Иванов

5. Иван Минчев Кънев

6. Илия Рашев Рашев

7. Косьо Христов Косев

8. Кремена Петрова Костова

9. Мюмюн Мюмюн Джелил 

10. Румяна Димитрова Чергеланова

11. Станчо Неделчев Кисьов

12. Стефан Светлев Атанасов

13. Юлиан Сашев Атанасов