Състав

 

Списък на общинските съветници:

1. Анелия Николаева Динева

2. Ахмед Смаилов Мерджанов

3. Иван Димитров Иванов

4. Иван Минчев Кънев

5. Кремена Петрова Костова

6. Методи Пейчев Стоянов

7. Милен Михов Попов

8. Николай Веселинов Петров

9. Николай Дончев Кънев

10. Петя Илиева Станева

11. Румен Белчев Илиев

12. Христо Нейков Христов

13. Щилиян Велинов Велинов