Състав

 

Списък на общинските съветници:

1. Анелия Николаева Динева

2. Ахмед Смаилов Мерджанов

3. Борис Иванов Колев

4. Иван Димитров Иванов

5. Иван Минчев Кънев

6. Кремена Петрова Костова

7. Методи Пейчев Стоянов

8. Николай Веселинов Петров

9. Николай Дончев Кънев

10. Петя Илиева Станева

11. Румен Белчев Илиев

12. Христо Нейков Христов

13. Щилиян Велинов Велинов