Новини

Днес, 2-ри юни, отдаваме почит, преклонение и признание към всички велики българи, дали живота си за България, за да ни...
Прочети
Скъпи деца, Поздравявам ви с празника 1 юни – Международният ден на детето. Днес е вашият най-слънчев, най-весел и жизнерадостен празник,...
Прочети
Уважаеми граждани на Община Николаево,Имам удоволствието да ви поканя да вземете участие в организирания от Община Николаево семинар на тема...
Прочети
Изх. № 05-00-103 / 19.05.2023  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1...
Прочети
О Б Щ  И Н А   Н И К О Л А Е В О О Б Я В Л...
Прочети
Община Николаево уведомява гражданите на общината, че, съгласно писмо от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"  с вх. № 11-00-185 / 15.05.2023...
Прочети
КЛАСИРАНЕна кандидатите от конкурса за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Общинска администрация Николаево, определена за заемане...
Прочети
Скъпи съграждани,На 11 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на...
Прочети
„Кмет за един ден“ в Община Николаево             Днес, по повод 9-ти май – ден на Европа и ден на ученическото...
Прочети
На 6 май отбелязваме Гергьовден, може би един от най-големите български празници. Името Георги е най-често срещаното мъжко име в...
Прочети
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ И ОБЩИНА НИКОЛАЕВО  ПОКАНАЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА...
Прочети
                                                                                                                                 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общинска администрация...
Прочети
ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗОграничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности...
Прочети
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общинска администрация...
Прочети
Уважаеми граждани на Община Николаево,скъпи трудещи се!Честит ден на труда и на международната работническа солидарност!Не напразно нашият народ е казал...
Прочети
С П И С Ъ Кна допуснатите кандидати при провежданe на конкурс за длъжността младши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“...
Прочети
Тази информация е изготвена в изпълнение на изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС и във връзка с чл.20, ал.1 от...
Прочети