Общи административи услуги

Уточняване на разликите между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на...
Прочети
издаване на удостоверение за осигурителен стаж (уп 3) – 2133   На основание на: Закон за администрацията – §1, т....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2) – 2134   На основание на: Закон за администрацията – §1, т....
Прочети