Реклама / Транспорт / Търговия, Туризъм, Транспорт

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ – 2047 На основание на: Закон за туризма - чл. 128,...
Прочети
КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ – 2088 На основание на: Закон за туризма - чл. 128, т. 2;...
Прочети
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ – 2051 На основание на: Наредба...
Прочети
ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2089 На основание на: Закон за туризма - чл. 133, ал. 3,...
Прочети
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2008 На основание...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН - 2010 На основание на: Наредба за водноспасителна дейност...
Прочети
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2048...
Прочети
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2050 На основание на: Закон за туризма - чл. 137, ал. 2 Условия...
Прочети
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА – 2087 На основание на: Закон за движението по пътищата - чл....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА определен вид и КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2123 На основание на: Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА поставяне на рекламно-информационни елементи – 2100 На основание на: Закон за устройство на територията (ЗУТ) –...
Прочети
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТО ЗА СПИРКАТА, КОЯТО ЩЕ ПОЛЗВА ПРЕВОЗВАЧЪТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – 2011 На основание на: Наредба №...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА безплатно ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ – 2012...
Прочети