Достъп до обществена информация

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 2   На основание на: Закон за достъп до обществена информация - чл. 24...
Прочети