ЦСРИ

В началото на месец декември 2021 г. в Община Николаево успешно приключи изпълнението на проект „Закупуване на ново обзавеждане и...
Прочети
Изх. № 26-00-83 / 22.10.2021 г.ДО      ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА                                    Относно: Представяне на индикативна ценова оферта по проект „Закупуване на ново...
Прочети
На 15.10.2021 г. бе проведено въвеждащо обучение на домашните помощници, ангажирани в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на Община...
Прочети
Община Николаево започва изпълнението на проект „Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ – Николаево“ със срок на изпълнение...
Прочети
Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Николаево работи с потребители от м. август 2018 г. Капацитетът на Центъра...
Прочети