Селско стопанство и екология, Зелена система

ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД – 2006   На основание на: Правилник за прилагане на...
Прочети
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА – 2029 На основание на: Чл. 8 от Закона за пчеларството Необходими...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – 2007 На основание на: Закон за лечебните растения - чл....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – 2045 На основание на: Закон за горите - чл. 148, ал....
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – 2066 На основание на: Закон за лечебните растения - чл. 21...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци – 2093 Нормативно основание: Закон за управление на отпадъците -...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ – 2086...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР – 2122 На основание на: Закон за собствеността и...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 /ПЕТ/ БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД 1 ДЕКАР – 1996 На...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ – 2031   На основание на:...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2068 На основание на: Закон за горите...
Прочети