Общински съвет Николаево, мандат 2019-2023 г.

За контакт: гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, етаж 2, стая 2, тел.: 04330 2072, ел. поща: obsavet@nikolaevo.net

Брой мандати за общински съветници – 13 (тринадесет)                                                                  

Разпределяне на мандатите за общинските съветници между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

Номер в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

Брой мандати

     с думи                                   с цифри

8

Национален фронт за спасение на България

  един                                              1

43

ПП ГЕРБ

  три                                                3

55

Движение за права и свободи – ДПС

  шест                                             6

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  три                                                3

Извадка от Решение № 77 / 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Николаево, мандат 2019-2023 г.

 

Списък с имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, подредени по азбучен ред:

 

Имена на общинските съветници

 

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов

Движение за права и свободи – ДПС

 

2. Захари Колев Захариев

Национален фронт за спасение на България

 

3. Иван Атанасов Иванов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

4. Иван Минчев Кънев

Движение за права и свободи – ДПС

 

5. Илия Рашев Рашев

Движение за права и свободи – ДПС

 

6. Косьо Христов Косев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

7. Кремена Петрова Костова

ПП ГЕРБ

 

8. Мюмюн Мюмюн Джелил 

 Движение за права и свободи – ДПС

 

9. инж. Румяна Димитрова Чергеланова

ПП ГЕРБ

 

10. Станчо Неделчев Кисьов

ПП ГЕРБ

 

11. Стефан Светлев Атанасов

Движение за права и свободи – ДПС

 

12. Христо Нейков Христов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

13. Юлиан Сашев Атанасов

Движение за права и свободи – ДПС

Извадка от Решение № 77 / 28.10.2019 г., Решение № 85 / 03.11.2019 г., Решение № 86 / 18.11.2021 г. и Решение № 87 / 02.03.2022 г. на Общинска избирателна комисия - Николаево, мандат 2019-2023 г.