Нотариална дейност / Социални дейности / Правни и административно-технически услуги

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА – 2072 На основание на: Закон за нотариусите...
Прочети
НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ –...
Прочети
ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ – 2127 На...
Прочети
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган – 1994 На основание на:...
Прочети
Вписване в регистър на местните поделения на вероизповеданията – 2784 На основание на: Закон за вероизповеданията - чл. 19, ал....
Прочети
НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ – 2015 На основание...
Прочети