Кметства

КМЕТСТВО НОВА МАХАЛА

с. Нова махала, пощенски код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора

Кмет на кметство Нова махала - г-н Румен Желев, тел. 04330 / 22-58

ст. специалист "Административно обслужване - кметство" - Пенка Кехайова, тел. 04330 / 22-81

ел. поща: kmetstvonovamahala@nikolaevo.net

 

КМЕТСТВО ЕЛХОВО 

с. Елхово, пощенски код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, ул. "Изгрев" № 2

Кмет на кметство Елхово - г-н Красимир Малов, тел. 04334 / 22-60

ст. специалист "Административно обслужване - кметство" - Славена Пътникова, тел. 04334 / 23-35

ел. поща: kmetstvoelhovo@nikolaevo.net

 

КМЕТСТВО ЕДРЕВО

с. Едрево, пощенски код 6173, общ. Николаево, обл. Стара Загора

Кмет на кметство Едрево - г-н Неделчо Миланов, тел. 04330 / 20-31

ст. специалист "Административно обслужване - кметство" - Любомира Славова, тел. 04330 / 20-31

ел. поща: kmetstvoedrevo@nikolaevo.net