Икономически профил

 

Най-голямото предприятие в гр. Николаево е Рибно стопанство „ Тунджа 73"
Създадено е през 1973 год. Произвежда зарибителен материал, риба и рибни продукти. Търговия в страната. Транспорт на жива риба.
Рибарниците на фирма “Тунджа 73” ООД са разположени на площ - 3200 дка, Рибовъдното стопанство е специализирано в дейността на сладководното рибовъдство в изкуствени басейни. В дружеството се отглежда жива риба и зарибителен материал. Същото има възможности за консервиране на рибни продукти и периодично е извършвало тази дейност на ишлеме.

В района на рибарниците са регистрирани следните защитени видове птици:
пеликани, корморани,сиви чапли, бели чапли, ръждиви чапли, нощни чапли, гривести чапли, малък и голям воден бик, бял и черен щъркел, блестящият ибис, лопатарка, голямата белочела гъска, обикновен мишелов, сив жерав, кокилобегач, саблеклюн, чухълът  сови, земеродното рибарче, пчелоядът, черният кълвач.

На мястото на изоставената пропан - бутан станция към ЕЛПО Николаево скоро отвори врати нова частна фирма „Ардър” ООД гр. София.   Фирмата е разположена на площ от 10 дка. Фирмата ще извършва дейност като данъчен митнически склад с пълначно за бутилки за битови нужди. Ще се извършва и разпродажба на едро в големи количества за зареждане на газстанции.

Фирмата ще извършва  ежедневен  разнос по домовете на гражданите на гр. Николаево на бутилки  пропан – бутан за битови нужди.  В определени дни от седмицата ще има разнос на бутилки за битови нужди  във  всички съседни селища на гр. Николаево.

Добри резултати постигат  частни фирми, като ЕТ” Стефан Сороков” производител на опаковки за всички млечни продукти,  автоматизация на  производствени процеси, дистрибуция на пневматични елементи и др.;

ЕТ „Наско Иванов”- магазин за ел. материали и железария. Монтаж, демонтаж, баланс и вулканизация на гуми, на леки и лекотоварни автомобили;

ЕТ „ Дрян – Петков” – Производство на дървени бастуни за колбасарската промишленост, палети, амбалаж, скари за бани и технически работилници, дръжки за сечива и инструменти. Пласмент на кирки, мотики, тесли, косилки и др.;

ЗПК Зорница, с. Нова Махала – Зърнопроизводство. Етеричномаслени култури.Фуражопроизводство. Технически култури;        

С. Елхово- В стопанския двор са построени сгради с ново лице. Това е началото на създаване на новия облик на българското селско стопанство. Земята се обработва с нова и надеждна техника:трактори, сеялки, зърно и силажокомбайни сенокосачки, сеносъбирачки и др.

 Изградена е и кравеферма по европейски стандарт.

 

Община Николаево е поименен акционер в капитала на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора.