ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО за периода 2017 – 2020 година   I.                   ВЪВЕДЕНИЕ       ...
Прочети
               ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ     С    ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от...
Прочети
               ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ     С...
Прочети