ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

               ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ     С    ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от...
Прочети
               ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ     С...
Прочети