Ден на масовия спорт

Дата:

Снимка на събитие Ден на масовия спорт

Колоездене "Мама, татко, баба, дядо и аз" - Централен парк пред сградата на Община Николаево. Начало - 10,00 часа.
Колоездене в две възрастови групи - в двора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево. Начало 11,00 часа
Състезание по скачане на въже за учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево. Начало 12,00 часа
Турнир по футбол на малки вратички за учениците от ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево. Начало 13.00 часа
Местоположение :

гр. Николаево

Организатори:

Община Николаево, ДГ "Снежанка" гр. Николаево, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево, ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево.

За контакти:

Пенка Генчева - ст. експерт ОКЗС, тел 04330 - 2070