Ден на самодееца

Дата:

Ден на самодееца
Местоположение :

гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово 

Организатори:

Ден на самодееца

За контакти:

Радостина Василева - 0877007280

Кремена Костова - 0877793942

Марияна Колева-0899925498

Сребрина Янкова0886526241

Ганка Чакърова- 0894315195