Обучение/семинар на тема "Европейски измерения на работата на българската държавна администрация"

Дата:

Снимка на събитие Обучение/семинар на тема "Европейски измерения на работата на българската държавна администрация"

Семинар на тема "Европейски измерения на работата на българската държавна администрация" с гост лектор Мими Йотова - експерт по европейска интеграция и право на ЕС, експерт по публична администрация, ръководител на ресурсния център по САF и национален САF кореспондент. Ще поговорим за европейските институции и европейското законодателство, както и за Общата рамка за оценка (CAF).


Местоположение :

Семинарът ще се проведе на 09.06.2023 г. от 13,00 часа в конферентната зала в сградата на Народно читалище „Васил Левски 1923 г.“ с адрес гр. Николаево, ул. „Освобождение“ № 2 

Организатори:

Община Николаево 

Семинарът се организира по повод 25 годишнината на Община Николаево.

 

За контакти:

Павлина Цанева - Секретар на Община Николаево

тел 04330 - 2071