Патронен празник на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Николаево

Дата:

Патронен празник на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Николаево - начало 09,20 часа
Местоположение :

Патронен празник на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Николаево

Организатори:

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Николаево

За контакти:

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Николаево