Поздрав към учителите и читалищните дейци - Майски дни в Община Николаево

Дата:

Снимка на събитие Поздрав към учителите и читалищните дейци - Майски дни в Община Николаево

11.00 часа – Поздравление на ръководството на Община Николаево към учителите и читалищните дейци
Местоположение :

гр. Николаево и селата в Общината

Организатори:

Община Николаево

За контакти:

Пенка Генчева - ст. експерт ОКЗС - 04330 / 2070