Празник „ Цветница”

Дата:

Празник „ Цветница” - празник на с. НоваМахала
Местоположение :

с. Нова Махала

Организатори:

Кметство с. Нова Махала,

НЧ „ Зорница 1928” с. Нова Махала

За контакти:

Марияна Колева-0899925498