Традиционна среща на ръководството на Община Николаево с учителите и читалищните дейци

Дата:

Снимка на събитие Традиционна среща на ръководството на Община Николаево с учителите и читалищните дейци

Традиционна среща на ръководството на Община Николаево с учителите и читалищните дейци - начало 13,00 часа
Местоположение :

Зала в сградата на Народно читалище "Васил Левски-1923" гр. Николаево

Организатори:

Община Николаево 

За контакти:

Пенка Генчева - тел. 04330 2040