XII Областна панорама на професионалното образование - Майски празници-2024

Дата:

XII Областна панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране 2024 година
Местоположение :

Професионална гимназия гр. Николаево, 10,00 часа

Организатори:

Професионална гимназия "Атанас Дамянов" гр. Николаево

За контакти: