Запалване на празничните коледни светлини на гр. Николаево

Дата:

Снимка на събитие Запалване на празничните коледни светлини на гр. Николаево

17,00 часа на 06.12.2021 г.

Празнична програма пред Елхата; запалване на празничните коледни светлини; празнична заря.
Местоположение :

Централен парк, пред сградата на Общинска администрация Николаево

Организатори:

Община Николаево, със съдействието на ДГ "Снежанка"

За контакти:

04330 / 2070 - Пенка Генчева - ст. експерт "ОКЗС" в Общинска администрация Николаево