РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА – 2029

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА – 2029

На основание на:
Чл. 8 от Закона за пчеларството

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за самоличност на заявителя - за проверка;

3. Документ за собственост или право на ползване имота, в който ще се настаняват пчелите;

4. Скица на имота;

5. Регистрационен номер на пчелина

6. Декларация


Забележка: регистрацията се извършва от кметствата по населени места


Срок на изпълнение: 1 ден

Tакса: за услугата не се дължи такса

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:


https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-bees/e79a44f5-8106-40cb-b4ed-2773e73d2956