Ден на масовия спорт - колоездене, волейбол и футбол

Дата:

Колоездене "Мама, татко, баба и аз се състезаваме" от 10,00 на Централен площад пред Община Николаево

Колоездене на ученици в две възрастови групи - от 11,00 часа в двора на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево

Среща по волейбол между ученическите отбори на ОУ гр. Николаево и ОУ с. Паничерево - от 14,00 часа в Спортна зала гр. Николаево

Футболна среща на отбори от ОУ гр. Николаево - от 15,00 часа на футболното игрище зад сградата на Общината
Местоположение :

гр. Николаево

Колоездене деца от ДГ - Централен площад

Колоездене ученици от ОУ - в двора на Основно училище

Среща по волейбол - Спортна зала

Футболна среща - игрище зад Общината

Организатори:

Община Николаево 

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево

ДГ "Снежанка" гр. Николаево

За контакти:

04330 2040