Фолклорен празник „В подножието на Асара“ - първо издание

Дата:

Снимка на събитие Фолклорен празник „В подножието на Асара“ - първо издание

Фолклорен празник  „В подножието на Асара“ се провежда за първи път в община Николаево.

         Целта на фестивала е:

Да съхрани песенното и танцово наследство на населените места в източния край на Розовата долина.

Да стимулира представянето на местни традиции – издирването и изпълнението на песни, мелодии, танци, обичаи, характерни за местната култура, от която са изпълнителите (групи за автентичен фолклор, танцови клубове, народни хорове и др.), като по този начин съдейства за съхранението и предаването на нематериалното и материално културно наследство, участващо в изграждането на идентичността ни.

Да се представят импровизирани сбирки от пособия и предмети, използвани в миналото от предците ни.

Да се демонстрират занаяти и умения, които са забравени и отмиращи.

 

Във фолклорния празник могат да участват самодейни колективи, пенсионерски клубове, танцови клубове, училища и индивидуални изпълнители.

 

 
Местоположение :

гр. Николаево, Централен площад

Организатори:

Община Николаево
НЧ „Васил Левски-1923” гр. Николаево
НЧ „Зорница 1928“ с. Нова махала
НЧ „Къньо Едрев Папазов 1928“ с. Едрево
НЧ „Христо Смирненски 1899“ с. Елхово

За контакти:

За контакт и информация:
гр. Николаево – 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9
ел. поща: obnikolaevo@nikolaevo.net
тел. +3594330 2040 – Йорданка Илиева – ст. експерт „Канцелария и деловодство“

и

телефон: +359877793942 – Кремена Костова;
телефон: +359899925498 – Марияна Колева;
телефон: +359895955900 – Любомира Славова;
телефон: +359896263683 – Ганка Чакърова.