Ден на родилната помощ

Дата:

Ден на родилната помощ

/ бабин ден /

-карнавално шествие

-празнично веселие на бабите
Местоположение :

гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово 

Организатори:

Читалища на територията на Община Николаево 

За контакти:

Радостина Василева - 0877007280

Кремена Костова - 0877793942

Марияна Колева - 0899925498

Сребрина Янкова - 0886526241

Ганка Чакърова - 0894315195