Трифон Зарезан

Дата:

Трифон Зарезан
Местоположение :

гр. Николаево

с. Нова Махала

с. Едрево

с. Елхово 

Организатори:

Читалища на територията на Община

Николаево 

За контакти:

Радостина Василева- 0877007280

Кремена Костова – 0877793942

Марияна Колева - 0899925498

Сребрина Янкова0886526241

Ганка Чакърова- 0894315195