Откриване на Майските дни в община Николаево

Дата:

Снимка на събитие Откриване на Майските дни в община Николаево

09.00 часа –Храмов празник - Празнична Света литургия

10.00 часа – Девета областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2021 година
Местоположение :

гр. Николаево, Храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево, ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево

Организатори:

Община Николаево, Храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево, ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево

За контакти:

Пенка Генчева - ст. експерт ОКЗС - 04330 / 2070