Празник на с. Едрево

Дата:

Празник на с. Едрево
Местоположение :

с.Едрево

Организатори:

Кметство с. Едрево,

НЧ „ Къньо Едрев Папазов 1928”

с. Едрево 

За контакти:

Сребрина Янкова - 0886526241