Празник на с. Елхово

Дата:

Празник на с. Елхово
Местоположение :

с. Елхово

Организатори:

Кметство с.Елхово

НЧ „Хр. Смирненски 1899”с. Елхово

За контакти:

Ганка Чакърова- 0894315195