Традиционна среща на ръководството на Община Николаево с учителите и читалищните дейци

Дата:

Снимка на събитие Традиционна среща на ръководството на Община Николаево с учителите и читалищните дейци

Традиционна среща на ръководството на Община Николаево с учителите и читалищните дейци. Начало 13,00 часа.

Местоположение :

Ресторант

Организатори:

Община Николаево

За контакти:

Пенка Генчева - ст. експерт ОКЗС, тел 04330 - 2070