Преглед на художествената самодейност

Дата:

Снимка на събитие Преглед на художествената самодейност

Преглед на художествената самодейност с участието на самодейни колективи и състави от населените места на община Николаево. Начало 14,00 часа
Местоположение :

гр. Николаево, център

Организатори:

Община Николаево, Народните читалища в общината

За контакти:

Пенка Генчева - ст. експерт ОКЗС, тел 04330 - 2070