Оперативна програма - Административен капацитет

BG051PO002/13/1.1-07 „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”     Заключителна...
Прочети
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   по П Р О Е К Т ” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността...
Прочети
И н ф о р м а ц и он е н Б ю л е т и н по...
Прочети
ПОКАНА ЗА   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Уважаеми дами и господа, Община Николаево  Ви кани на пресконференция за ПРИКЛЮЧВАНЕ на Проект” Усъвършенстване на...
Прочети
Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК В изпълнение на Дейност 2 : Разработване...
Прочети
     ПОКАНА                      За  участие в Кръгла маса за запознаване с резултатите от  изготвения проект на Функционален анализ на...
Прочети
BG051PO002/13/1.1-07 „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”   Напредък по...
Прочети
BG051PO002/13/1.1-07  На 03 април 2014 г. бе сключен договор № 13-11-29/ 03.04.2014 г. между Община НИКОЛАЕВО и Министерство на финансите-...
Прочети
BG051PO002/12/2.2-07 „ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация     Община Николаево продължава  обученията предвидени по проект „Община...
Прочети
BG051PO002/12/2.2-07 „ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация     Стартираха обученията предвидени по проект „Община Николаево с...
Прочети
BG051PO002/12/2.2-07 „ Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация     На 08 май 2013 г. бе сключен договор ...
Прочети