АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ ЗА 2017г