АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

               

На 27.09.2012 г. от 13.30 часа в  залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5, гр. Николаево, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.“

Екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи актуалните схеми по ОПРЧР и възможностите за кандидатстване.

Експерт от областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Стара Загора ще представи актуални мерки по Програмата за развитие на селските райони, по които може да се кандидатства или предстои да стартира нов прием до края на 2012 година. Лекторите ще запознаят потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване, допустимите инвестиции и финансиране по ПРСР. Присъстващите ще могат да се информират за новостите по програмата и за приема на заявления по нея до края на 2012 година.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора” по проект финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

           

 

За допълнителна информация: 

 Име на служител: Петя Ацинова, Управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com