Анализ на потребностите в община Николаево и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - за обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Николаево и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Николаево изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от утре – 15.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Николаево. 

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

 

- на e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

 

- в писмен вид в Общинска администрация Николаево.