Избори за Народно събрание 2021

ЗАПОВЕД № РД-01-56гр. Николаево, 15.02.2021 г.  ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.  На основание чл. 44, ал....
Прочети
 З А П О В Е Д № РД-01-42 гр. Николаево, 04.02.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане...
Прочети