Избори за Народно събрание 2021

От 13,00 часа на 16.04.2021 г. започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на...
Прочети
Ръководството на Община Николаево изказва голямата си благодарност към членовете на секционните комисии и към организационно-техническия екип на Община Николаево,...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-113  гр. Николаево, 02.04.2021 г. Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за народни представители на...
Прочети
Уважаеми граждани на община Николаево, На 04.04.2021 г. предстоят изборите за Народно събрание. Предвид извънредната епидемична обстановка, в която се...
Прочети
На вниманието на всички граждани.Министерство на здравеопазването издаде Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 04.04.2021...
Прочети
Избиратели с постоянен, съответно настоящ адрес на територията на община Николаево, които към 4 април 2021 г. са поставени под...
Прочети
В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от...
Прочети
На основание чл. 90 от Изборния кодекс и Решение № 2117-НС / 22.02.2021 г. на ЦИК, и поради наличие на необходимия...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-81 / 12.03.2021 г. на Кмета на Община Николаево, кметовете на кметства определят местата за...
Прочети
Със своя заповед № РД-01-81 / 12.03.2021 г. Кметът на Община Николаево определи местата за поставяне на агитационни материали от...
Прочети
Със свое решение № 38-НС / 26.02.2021 г. РИК-Стара Загора назначи секционните избирателни комисии на територията на Община Николаево, съгласно предложението...
Прочети
На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, са разработени и публикувани шест електронни услуги във...
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание 2021, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в...
Прочети
Изх. № 21-00-1 / 17.02.2021 г. ДООБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:- ПП „ГЕРБ” - КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - ПП ДПС -...
Прочети