Избори за Народно събрание 2021

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, са разработени и публикувани шест електронни услуги във...
Прочети
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява заинтересованите лица, че, в изборите за Народно събрание 2021, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в...
Прочети
                                       ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)                        за произвеждане на избори за народни представители                                           на 4 април 2021 г.                                 (по чл. 42, ал....
Прочети
Изх. № 21-00-1 / 17.02.2021 г. ДООБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:- ПП „ГЕРБ” - КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ - ПП ДПС -...
Прочети
ЗАПОВЕД № РД-01-56гр. Николаево, 15.02.2021 г.  ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.  На основание чл. 44, ал....
Прочети
 З А П О В Е Д № РД-01-42 гр. Николаево, 04.02.2021 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане...
Прочети